Ομάδα Διαδικτυακών πόρων


Προτεινόμενοι σύνδεσμοι :


1.http://users.att.sch.gr/vapapado/scratch/E2 sxediazw me to scratch/d1_index.htm
(Σε αυτό το σύνδεσμο υπάρχει ένα σενάριο σχετικά με τις προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και εμφωλευμένων βρόγχων. Περιέχονται δραστηριότητες σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων με αυτές τις δομές, Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος καθώς και Φύλλο εργασίας)

2.http://ictmindtools.net/scratch/simple_drawings.htm
Παραδείγματα που συνδυάζουν τα loops με τη ζωγραφική

3.http://www.lero.ie/EducationOutreach/Secondlevel/ScratchLessonPlans/Module2.html
Στο Lesson 2 αυτού του συνδέσμου δίνεται η έννοια της επανάληψης στo Scratch, ο τρόπος αναπαράστασης αυτής στο συγκεκριμένο εργαλείο και η εξοικείωση με τις εντολές για χρήση στα αντίστοιχα παραδείγματα.

4.http://scratch.wik.is/Support/Help_Screens#control
Παραδείγματα και επεξηγήσεις για όλες τις εντολές στην παλέτα έλεγχος.(Μπορείτε εύκολα να ξεχωρίσετε τις εντολές Για πάντα-Επανέλαβε)

5.http://wiki.lessonexchange.org/images/c/cc/Scratch_Activities_by_Richard_Wiktorowicz.pdf
Αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα παράδειγμα counter sprite που σχετίζεται με την έννοια της επανάληψης.

6.http://users.att.sch.gr/vapapado/scratch/E2%20sxediazw%20me%20to%20scratch/d1_index.htm
Μέσα από το 1ο σενάριο σχεδίασης στο Scratch γίνεται η πρώτη γνωριμία με τις έννοιες των δομών ακολουθίας, επανάληψης και εμφωλευμένων βρόγχων.

7.http://www.jhigh.co.uk/ITIntroCourses/S2Courses/ScratchProgramming/AmazingMaze.html
Σε αυτό το σύνδεσμο περιλαμβάνεται το παράδειγμα Amazing Maze όπου μεταξύ των προγραμματιστικών εννοιών αναφέρονται και οι εντολές επανάληψης για τη χρήση συγκεκριμένων εντολών.

8.http://www.redware.com/scratch/iteration.html
Δείχνει πως χρησιμοποιείται το forever kai repeat μέσα από ένα παράδειγμα που το sprite σχεδιάζει σχήματα.

9.http://www.scribd.com/doc/15602781/Mini-Scratch-Unit
Ένα βίντεο μιας παρουσίασης σχετικά με το Scratch. Πάνω στο project (κινούμενη γάτα- the cat walk) δείχνει απλές κινήσεις, επαναλαμβανόμενες κινήσεις (forever), περπάτημα της γάτας και άλλαγμα κουστουμιού, χρησιμοποίηση του πληκτρολογίου για τιν έλεγχο της γάτας (μαζί με την if και forever-if), περπάτημα της γάτας μέσω πληκτρολογίου (αισθητήρες και forever-if).


Pisw sto kefalaio 10