Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος

01/3 Εισαγωγή στη διδακτική του προγραμματισμού
15/3 Έναρξη μαθησιακής κοινότητας - Μαθησιακές δυσκολίες Ι
22/3 Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ -παραδειγματικά διδακτικά πλάνα - Προτάσεις για την οργάνωση του μαθησιακού υλικού
24/3 τηλεδιάσκεψη για την ανάλυση του ρόλου κάθε ομάδας (οριζόντια δράση)
Διακοπές πάσχα
12/4 Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Προγραμματισμού
19/4 Α’ έκδοση μαθησιακού υλικού-αξιολόγηση (κάθετη δράση) + Wikis26/4 Α' έκδοση οριζόντιων δράσεων + Ιστολόγια / Μικρο-ιστολ.
03/5 Β' έκδοση μαθησιακού υλικού-αξιολόγηση (κάθετη δράση) + Podcasting / Soc.Bookm
10/5 Β' έκδοση οριζόντιων δράσεων + Soc.Networks / PLEs
17/5 Γ' έκδοση μαθησιακού υλικού + Web 2.0
24/5 Β' έκδοση οριζόντιων δράσεων + Σύνοψη-ολοκλήρωση μαθήματος