Ονόματα ομάδας:

  • ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
  • ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΣΣΑΣ
  • ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ


Ομάδα παρουσιάσεων 1
Ανάπτυξη παρουσιάσεων του μαθησιακού υλικού: www.prezi.com

Στόχος της ομάδας μας είναι η παρουσίαση των εργασιών των 8 πρώτων ομάδων
με χρήση του προγράμματος παρουσιάσεων prezi!


ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
1.http://www.shallwelearn.com/scratchprogrammingforkidscategory/9-basic-scratch-programming/19-scratch-lesson-8-stories-to-animations-part-i
{Εικονογραφημένο κείμενο που περιγράφει βήμα-βήμα δραδτηριόυητες και παραδείγματα σχετικά με το περιεχόμενο του κεφαλαίου σας.Περιέχει και αντίστοιχο pdf}
2.http://www.shallwelearn.com/scratchprogrammingforkidscategory/23-scratch-video-lessons/53-scratch-lesson-4
{Αντίστοιχο εκπαιδευτικό βίντο από το ίδιο site}
3. http://ictmindtools.net/scratch/your_picture.htm
{ Παράδειγμα: πώς μπορώ να προσθέσω τη φωτογραφία μου στο scratch, να τη χρησιμοποιήσω για φόντο και για άλλες λειτουργίες}
4 http://itechowtos.pbworks.com/Using-Prezi
Wiki που περιέχει τρόπους χρήσης του prezi! στη τάξη,παραδείγματα,καθώς και quick start guide για την γρήγορη εκμάθησή του.
5. http://clifmims.wetpaint.com/page/Using+Prezi+as+a+Presentation+Tool
Site που περιέχει όλους τους "how-to" οδηγούς σχετικά με το prezi! ,tricks,παραδείγματα χρήσης του,video,καθώς και αρκετούς βοηθητικούς συνδέσμους σχετικά με αυτό.

Ένα απλό παράδειγμα με χρήση του εργαλείου Prezi!


Παρουσίαση Κεφαλαίου 2 στο Prezi:Παρουσίαση Κεφαλαίου 4 στο Prezi:Παρουσίαση Κεφαλαίου 6 στο Prezi:


Παρουσίαση Κεφαλαίου 8 στο Prezi:
Παρουσίαση Κεφαλαίου 10 στο Prezi:


Παρουσίαση Κεφαλαίου 12 στο Prezi:
Παρουσίαση Κεφαλαίου 14 στο Prezi:


-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Παρουσίαση Κεφαλαιου 6 στο power point:Πρόταση για περιεχόμενα


Πρόλογος
Εισαγωγή

Μέρος 1 - Εισαγωγικά

1. Πριν ξεκινήσουμε με το Scratch.
Γενικά για τον προγραμματισμό.

Τι είναι το Scratch;
Γιατί... Scratch;
Που το βρίσκω;
2. Γενικά για το περιβάλλον.
Πληροφορίες για τα μέρη του Scratch.

Τι βρίσκω και που;
Πλήρης ανάλυση της αρχικής οθόνης.
Η οθόνη εκτέλεσης (πληροφορίες για συντεταγμένες κ.τ.λ)
3. Φτιάχνοντας το πρώτο μου πρόγραμμα.
Πως φτιάχνω ένα πρόγραμμα;
Ένα απλό πρόγραμμα. (Παράδειγμα)
Πως το εκτελώ;
Σχόλια - παρατηρήσεις.

Μέρος 2 - Βαθύτερη κατανόηση

4.
Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού κίνηση.
Ποιες εντολές βλέπουμε; (Παρουσίαση εντολών)
Επεξήγηση κάθε εντολής με χρήση παραδειγμάτων.
5. Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού πένα.
Ποιες εντολές βλέπουμε; (Παρουσίαση εντολών)
Επεξήγηση κάθε εντολής με χρήση παραδειγμάτων.
6. Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού όψεις.
Κινούμενα....και σχέδια! (Παρουσίαση των επιλογών εφέ - animation).
Παραδείγματα

7.
Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού ήχος.
Άρχισαν τα όργανα...(Παρουσίαση των επιλογών ήχου)
Παραδείγματα.
8. Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού έλεγχος.
Άν...δώσω επιλογές στο πρόγραμμά μου..
( Είδη επιλογών με χρήση παραδειγμάτων )
Μπορώ να κάνω κάτι πολλές φορές; Πόσες; Πώς;

( Είδη επανάληψης με χρήση παραδειγμάτων )
9. Φτιάχνοντας
ένα πρόγραμμα... με το μενού αισθητήρες.
Αλληλεπιδρώντας με το πρόγραμμά μου. ( Έισοδος / Έξοδος με χρήση παραδειγμάτων.)
10. Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού μεταβλητές.
Μεταβλητή;
Είδη μεταβλητών (Παρουσίαση με χρήση παραδειγμάτων.)
11.Φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα... με το μενού τελεστές.
...για αριθμητικές πράξεις
...για λογικές πράξεις
...για πράξεις σύγκρισης
12. Αντικείμενα
Χειρισμός τους.
Πως αλλάζω ρούχα!

13. Απλά προγράμματα
Φτιάχνοντας το πρώτο μου παιχνίδι.
Χρηστικά προγράμματα.

14. Πιο σύνθετα προγράμματα
15. Επίλογος

Επισκόπηση.
Ανεβάζοντας τα προγράμματα μου στο ίντερνετ.


Σημειώσεις: Τα κεφάλαια 4-11 πρέπει να τοποθετηθούν σοφά, ωστε να μην υπάρχει κεφάλαιο προαπαιτούμενο για κάποιο προγενέστερο.external image Scratch1.jpg