Ονόματα Μελών


Ανδρονικίδης Αναστάσιος
Γεωργίου Δημήτρης
Καϊσίδης Βλαδίμηρος
Χατζηνώτας Γεώργιος

Ομάδα Διαδικτυακών πόρων


Προτεινόμενοι σύνδεσμοι :


1.http://www.redware.com/scratch/fish.html
Σε αυτόν το σύνδεσμο περιέχεται ένα παράδειγμα παιχνιδιού με κύριο χαρακτήρα ένα καρχαρία που περιπλανέται στην οθόνη τρώγοντας ψάρια αποφεύγοντας παράλληλα εκείνα που θα τον κάνουν να χάσει στο παιχνίδι.


Εργασίες

 1. Ειδικού σκοπού εργασία με στόχο τη δημιουργία των έντυπων βιβλίων / του wiki

Ερευνητίκη παρακολούθηση όλων των ομάδων για την αξιολόγηση αυτής της εμπειρίας. Η εργασία θα πραγματοποιηθεί σε 3 φάσεις :
 • 1η Φάση

Γενικό Ερωτηματολόγιο - Συνεντευξεις

Άξονες Αξιολόγησεις

 1. Άξονας προσδοκιών
  Στόχος: Να καταγραφούν οι προσδοκίες των μελών συνεργασίας για το τελικό προϊόν και τη συνολική διαδικασία, όσον αφορά τη χρησιμότητα και την ποιότητα του τελικού προϊόντος, γνώσεις που μπορεί αποκομίσει ο καθένας, καθώς και κατά πόσο είναι εφικτό όλο αυτό το εγχείρημα
 2. Άξονας επιφυλάξεων
  Στόχος: Να καταγραφούν τυχόν συναισθήματα ανασφάλειας και επιφυλάξεις για το εγχείρημα, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, τα διάφορα πορβλήματα που πιθανά να προκύψουν.
 3. Άξονας μαθησιακής κοινότητας
  Στόχος: Να καταγραφούν τα χαρακτηριστικά της μαθησιακής κοινότητας και απόψεις των συμμετεχόντων για την ομαδική υλοποίηση του project, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ομάδων και τη προσέγγιση αυτής της διδασκαλίας ως διδακτική μέθοδο.
 4. Άξονας συνεργασίας με τον συντονιστή (διδάσκοντα)
  Στόχος: Να καταγραφεί η συνολική εμπειρία από την συνεργασία των ομάδων με το συντονιστή του project.
 5. Άξονας γνώσεων
  Στόχος: Να καταγραφούν διάφορες γνώσεις και δεξιότητες που αποκόμισαν τα μέλη του project κατά την υλοποίηση του.
 • 2η Φάση

Στη φάση αυτή γίνεται συλλογή στοιχείων μέσω :

Ηλεκτρονικών Ερωτηματολογίων

Θα αναρτηθούν ερωτηματολόγια σε κάποια ιστοσελίδα όπου θα μπορούν να τα συμπληρώσουν οι
συμμετέχοντες

Συνεντεύξεων

Θα πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις των συμμετεχόντων

 • 3η Φάση

Πόρισμα

Τι συνέβει;
Υπήρχε περιθώριο βελτίωσης;
Ήταν ικανοποιητική η συμμετοχή;
Ποιο είναι το συμπέρασμα αυτής της Προσπάθειας;