Ονόματα ομάδας :


 • ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

 • ΚΟΣΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 • ΜΗΤΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΟμάδα διαδικτυακών πόρων

Εβδομαδιαία ενημέρωση για την εξέλιξη του wiki
Δημιουργία αντίστοιχου τμήματος στο wiki
Δημιουργία λίστας στο twitter


Προτεινόμενος σύνδεσμος
1. http://users.att.sch.gr/vapapado/scratch/E2 sxediazw me to scratch/d1_index.htm
(Σε αυτόν το σύνδεσμο υπάρχει ενδεικτικό σενάριο για το πώς κατασκευάζω ένα παιχνίδι με δραστηριότητες και φύλλο εργασίας)Πρόταση περιεχομένων


Πρόλογος


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Γνωριμία με τον Προγραμματισμό-Scratch

 1. Τί είναι προγραμματισμός; Γιατί μας χρειάζεται; Μπορώ να λύσω προβλήματα της καθημερινότητας;
 2. Τί είναι γλώσσα προγραμματισμού; (Βασικές γλώσσες προγραμματισμού)
 3. Λίγα λόγια για το Scratch
 4. Τί μπορώ να φτιάξω με το Scratch; Δυνατότητες-Εφαρμογές
 5. Πού το βρίσκω και πώς το κατεβάζω; • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εισαγωγή- Βασικές έννοιες του Scratch

 1. Οποιοσδήποτε μπορεί να προγραμματίσει. (Απλό παράδειγμα "Hello world")
 2. Βασικές επιλογές της αρχικής οθόνης του Scratch (π.χ. Έναρξη, Τερματισμός προγράμματος)
 3. Περιβάλλον (Σκηνή-Κύριο Μενού-Διεπαφή χρήστη)
 4. Λίστα αντικειμένων
 5. Πώς κατασκεαυάζουμε δικά μας αντικείμενα; Βάλε φαντασία...!


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Πώς γράφω ένα πρόγραμμα;

 1. Ακολουθιακή δομή προγράμματος
 2. Απλό παράδειγμα ακολουθίας (say-wait-play sound)
 3. Παράδειγμα εκτέλεσης και διακοπής προγράμματος


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Δομές Ελέγχου

1. Έχετε χρησιμοποιησει στις καθημερινές σας συνομιλίες μια έκφραση ελέγχου;
2. Εκφράσεις ελέγχου (if, if-else, when, when-until)
3. Τί είναι οι συνθήκες ελέγχου (conditions);
4. Μπορώ να χρησιμοποιήσω μια έκφραση ελέγχου μέσα σε μια άλλη εκφραση ελέγχου; (Εμφωλευμένες εντολές)
5. Απλά παραδείγματα


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:Δομές Επανάληψης

 1. Που χρησιμοποιώ επανάληψη και γιατί;
 2. Βασικές εντολές επανάληψης (forever,repeat).
 3. Επεξήγηση παραδείγματος " Follow me"


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Μεταβλητές

 1. Ορισμός μεταβλητής (Make a variable)
 2. Αρχικοποίηση μεταβλητής.
 3. Αλλαγή μεταβλητής
 4. Διαγραφή μεταβλητής
 5. Δημιουργία λίστας (Make a list) - Μήπως σας θυμίζει κάτι;
 6. Προσθήκη-Διαγραφή στοιχείου στη λίστα
 7. Παραδείγματα


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Πίνακες
 1. Πώς δημιουργώ πίνακα;
 2. Προσθήκη στοιχείου σε πίνακα
 3. Παράδειγμα γεμίσματος πίνακα με μετρητή και επαναληπτική δομή

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Αριθμοί

 1. Μπορώ να κάνω αριθμητικές πράξεις;
 2. Τελεστές (Τί είναι και πώς τους χρησιμοποιούμε;)
 3. Τυχαίοι αριθμοί-Συναρτήσεις
 4. Παραδείγματα συνδυασμού Λογικών εκφράσεων και Τελεστών

 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Νήματα
 1. Τί είναι ένα νήμα; Γιατί μας χρειάζεται;(Ένα απλό παράδειγμα)
 2. Επικοινωνία μεταξύ νημάτων (Γεγονότα,Συναρτήσεις-Ανταλλαγή και χειρισμός σημάτων)
 3. Πώς επικοινωνούμε στη καθημερινή μας ζωή; Στέλνω μήνυμα - περιμένω απάντηση. Παράδειγμα με τον συνδυασμό των εντολών broadcast-when.
 4. Επίδειξη του Pacman-Πως χρησιμοποιούμε τα νήματα; • ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ SCRIPTS


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Κίνηση
 1. Καθορισμός συντεταγμένων x,y
 2. Πώς μπορών να κινήσω τα αντικείμενα μου με τις εντολές move, turn, go_to;
 3. Παραδείγματα


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ήχος
 1. Πώς μπορώ να παίζω μουσική;
 2. Επιλογές ήχων
 3. Extra Δυνατότητες
 4. Απλά παραδείγματα


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Επιλογές πέννας
 1. Περιγραφή βασικών επιλογών
Σχεδίαση
Αλλαγή χρωμάτων
Αλλαγή μεγέθους πέννας
Καθαρισμός οθόνης
2.Επίδειξη δυνατοτήτων μέσα από ένα παράδειγμα
3.Για όσους έχουν κέφια...
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Αισθητήρες
 1. Πώς μπορουν τα αντικείμενά μου να αγγίζουν άλλα αντικείμενα;
 2. Μπορούν τα αντικείμενά μου να συνομιλούν;
Επιτρέπεται η διμιουργία επικοινωνίας μέσω "διαλόγων" στα διάφορα αντικείμενα
3. Δημιούργησε τα δικά σου αντικείμενα!! Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη της προσθαφαίρεσης sprites είτε προεπιλεγμένων είτε των δικών του δημιουργημάτων!


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Εμφάνιση
 1. Καθορισμός μεγέθους αντικειμένων
 2. Πώς τους αλλάζω ρούχα;;
 3. Επιλογές background


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Εφαρμογές-Παιχνίδια στο scratch
Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να δουν ότι μέσω του Scratch μπορούν να κατασκευάσουν κάποια
από τα γνωστά τους παιχνίδια:
 1. Pacman
 2. Pong
 3. Target Game
 4. Growing flowers
 5. Copter Game-One level


 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Ανασκόπηση
 1. Μήπως υπάρχουν πιο σύνθετα πράγματα στο scratch;
 2. Πώς μπορώ να ανεβάσω τα προγράμματά μου στο Internet;
Παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή να κοινοποιήσει στη διαδικτυακή κοινότητα το δικό του έργο


Επίλογος