18. Το επόμενο βήμα (Άλλα περιβάλλοντα προγραμματισμού)


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments

Ομάδα Διαδικτυακών πόρων


Προτεινόμενοι σύνδεσμοι :


 1. http://scratched.media.mit.edu/
  Αυτός ο σύνδεσμος αποτελεί μια μεγάλη γκάμα πληροφοριών για οτιδήποτε αφορά στο Scratch. Οι μαθητές μπορούν να μάθουν πως να χειρίζονται το Scratch και να προβάλλουν τα δικά τους αντίστοιχα προγράμματα. Με τη δημιουργία λογαριασμού στο site μπορούν να μοιραστούν το υλικό τους και να συμμετέχουν σε συζητήσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία με καθηγητές καθώς και την ενημέρωση για όλα τα νέα που αναφέρονται σ' αυτό το νέο συναρπαστικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
 2. http://ictmindtools.net/scratch/publishing.htm
  Με αυτό τι σύνδεσμο οι χρήστες μπορούν να μάθουν πως να δημοσιεύσεις τισ δημιουργίες τους στο δικό τους WebServer και να τα μοιραστούν με τους άλλους.
 3. .http://info.scratch.mit.edu/Support
  Οι χρήστες εισάγονται στις θεμελιώδεις αρχές του Scratch με τη βοήθεια ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών βιβλίων, Scratch cards και αντίστοιχων video. Επιρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα εύρεσης σχετικών πληροφοριών μέσω ερωτήσεων, θέματων που αφορούν την εκμάθησή του από καθηγητές όπως και πρoϊόντων σχετικών με το Scratch.
 4. http://ltee.org/gfesakis/?p=57
  Σε αυτό τον σύνδεσμο και στο αρχείο
  **LACT01_INTRODUCTION.ZIP** οι χρήστες μπορούν να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του Scratch μέσα από ένα απλό project που αναδεικνύει τις βασικές λειτουργίες.
5.http://www.cs.uni-potsdam.de/~romeike/UEWettbewerb/index-english.htm#_Toc181790515
Μπορεί αυτό τοtutorial του Scratch να αναφέρεται κυρίως στους καθηγητές, ωστόσο μπορεί να βοηθήσει σε ικανοποιητικό βαθμό και τους μαθητές να αποκτήσουν μια πρωτη επαφή με το Scratch. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο περιβάλλον, αναφέρονται τους διδακτικούς στόχους που μπορούν να επιτευχθούν μέσα από αυτό, καθώς και τις ηλικίες των παιδιών στα οποία αναφέρονται τα σχέδια μαθήματος που περιέχονται σε αυτό το site. Γίνεται αναφορά σε μερικές από τισ βασικές προγραμματιστικές αρχές.

6.http://www.youtube.com/watch?v=YfCmfEGqniA
Ένα βίντεο που δείχνει πώς χρησιμοποιείται το Scratch στη τάξη ως εκπαιδευτικό υλικό στο Cardinal Forest Elementary School.

7.http://scratchconnections.wik.is/Getting_Started
Παράδειγμα για το πως μπορεί το scratch να συνδεθεί και να λαμβάνει μηνύματα από το δίκτυο.

8.http://scratchconnections.wik.is/Creating_Scratch_Clients
Πως μπορείς να δημιουρργήσεις 2 προγράμματα "πέλατες" που να αλληλεπιδρούν το ένα στις αλλαγές του άλλου.
Σημείωση:Δείχνει μόνο τους "πελάτες".Θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένας εξυπηρετητής για να συνδεθούν οι πελάτες.
18. Το επόμενο βήμα (Άλλα περιβάλλοντα προγραμματισμού)
Μαθησιακοί στόχοι
Να γνωρίζουν το Scratch Environment Support και το έργο του ΜΙΤ- lab.
Να είναι σε θέση ανεβάζουν τις εργασίες τους στο διαδίκτυο (επίπεδο εφαρμογής).
Να κατανοούν τη χρησιμότητα του διαμοιρασμού αρχείων.
Χαρακτηριστικά
Γνωριμία με το Scratch Environment Support και το έργο του ΜΙΤ- lab.
Στους μαθητές παρουσιάζονται εφαρμογές άλλων ομάδων που εργάστηκαν πάνω στο εργαλείο αυτό και της όλης φιλοσοφίας περί διαμοίρασης ενός επιστημονικού έργου.
Ο μαθητής να εξοικιωθεί με την δυνατότητα να διαμοιράζεται τις εφαρμογές που φτιάχνει με άλλους στο internet. - Να δει εφαρμογές άλλων χρηστών του Scratch. - Να μάθει και να συνειδητοποιήσει τα πλεονεκτήματα του διαμοιρασμού αρχείων.
Παραδείγματα

Στους μαθητές παρουσιάζονται εφαρμογές άλλων ομάδων που εργάστηκαν πάνω στο εργαλείο αυτό και της όλης φιλοσοφίας περί διαμοίρασης ενός επιστημονικού έργου.
Μοιράζομαι τις ιδέες μου (Οι μαθητές μαθαίνουν να ανεβάζουν τις εφαρμογές τους στο διαδίκτυο.)
Μήπως να πάρω μία δεύτερη γνώμη; (Οι μαθητές βλέπουν εργασίες άλλων στο internet).