10. Μπορείς να το κάνεις συνέχεια; Για πάντα-Επανέλαβε


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments
Ομάδα Διαδικτυακών πόρων


Προτεινόμενοι σύνδεσμοι :


1.http://users.att.sch.gr/vapapado/scratch/E2 sxediazw me to scratch/d1_index.htm
(Σε αυτό το σύνδεσμο υπάρχει ένα σενάριο σχετικά με τις προγραμματιστικές δομές ακολουθίας, επανάληψης και εμφωλευμένων βρόγχων. Περιέχονται δραστηριότητες σχεδίασης γεωμετρικών σχημάτων με αυτές τις δομές, Ενδεικτικό σχέδιο μαθήματος καθώς και Φύλλο εργασίας)

2.http://ictmindtools.net/scratch/simple_drawings.htm
Παραδείγματα που συνδυάζουν τα loops με τη ζωγραφική

3.http://www.lero.ie/EducationOutreach/Secondlevel/ScratchLessonPlans/Module2.html
Στο Lesson 2 αυτού του συνδέσμου δίνεται η έννοια της επανάληψης στo Scratch, ο τρόπος αναπαράστασης αυτής στο συγκεκριμένο εργαλείο και η εξοικείωση με τις εντολές για χρήση στα αντίστοιχα παραδείγματα.

4.http://scratch.wik.is/Support/Help_Screens#control
Παραδείγματα και επεξηγήσεις για όλες τις εντολές στην παλέτα έλεγχος.(Μπορείτε εύκολα να ξεχωρίσετε τις εντολές Για πάντα-Επανέλαβε)

5.http://wiki.lessonexchange.org/images/c/cc/Scratch_Activities_by_Richard_Wiktorowicz.pdf
Αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ένα παράδειγμα counter sprite που σχετίζεται με την έννοια της επανάληψης.

6.http://users.att.sch.gr/vapapado/scratch/E2%20sxediazw%20me%20to%20scratch/d1_index.htm
Μέσα από το 1ο σενάριο σχεδίασης στο Scratch γίνεται η πρώτη γνωριμία με τις έννοιες των δομών ακολουθίας, επανάληψης και εμφωλευμένων βρόγχων.

7.http://www.jhigh.co.uk/ITIntroCourses/S2Courses/ScratchProgramming/AmazingMaze.html
Σε αυτό το σύνδεσμο περιλαμβάνεται το παράδειγμα Amazing Maze όπου μεταξύ των προγραμματιστικών εννοιών αναφέρονται και οι εντολές επανάληψης για τη χρήση συγκεκριμένων εντολών.

8.http://www.redware.com/scratch/iteration.html
Δείχνει πως χρησιμοποιείται το forever kai repeat μέσα από ένα παράδειγμα που το sprite σχεδιάζει σχήματα.

9.http://www.scribd.com/doc/15602781/Mini-Scratch-Unit
Ένα βίντεο μιας παρουσίασης σχετικά με το Scratch. Πάνω στο project (κινούμενη γάτα- the cat walk) δείχνει απλές κινήσεις, επαναλαμβανόμενες κινήσεις (forever), περπάτημα της γάτας και άλλαγμα κουστουμιού, χρησιμοποίηση του πληκτρολογίου για τιν έλεγχο της γάτας (μαζί με την if και forever-if), περπάτημα της γάτας μέσω πληκτρολογίου (αισθητήρες και forever-if).


10. Μπορείς να το κάνεις συνέχεια; Για πάντα-Επανέλαβε
Μαθησιακοί στόχοι
Να κατανοούν την αναγκαιότητα της επανάληψης στην καθημερινή "προγραμματιστική" πραγματικότητα
Να κατανοούν την αναγκαιότητα της επανάληψης στον προγραμματισμό.
Να αναγνωρίζουν τη λειτουργία των εντολών
"Για πάντα...Επανέλαβε" και "Επανέλαβε τόσες φορές" της παλέτας Έλεγχος (είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιηθεί με απλό τρόπο και σε προηγούμενα κεφάλαια)
Να κατανοούν και να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές χρησιμότητες των εντολών επαναλήψεων
Να είναι σε θέση να συνθέτουν πολύπλοκες εντολές επανάληψης.
Χαρακτηριστικά
Εκμάθηση των εντολών "Για πάντα...Επανέλαβε" και "Επανέλαβε τόσες φορές" της παλέτας Έλεγχος.
Αξιοποίηση των εντολών σε παραδείγματα από κίνηση, ζωγραφική, μουσική κτλ
Παραδείγματα
(Ακόμα δεν έχει γίνει εισαγωγή της έννοιας του ελέγχου)
Ο ανεμόμυλος (διαρκής περιστροφή του έλικα)
Ο χορός (γραμμική εξέλιξη του παραδείγματος "Τα πρώτα μου βήματα" στο κεφάλαιο 5).
Καλειδοσκόπιο.
ή άλλα παραδείγματα